Διασύνδεση μέσω API

Διασύνδεση  μέσω HTTP API ή SOAP API

Είναι ο απλούστερος τρόπος διασύνδεσης με την smsn.gr.

Υποστηρίζει:

 • Long sms (έως 1224 χαρακτήρες)
 • Μαζικές αποστολές sms
 • Αποστολή απλών (GSM),Unicode και Flash sms
 • Όλες τις γλώσσες με ειδικούς χαρακτήρες (Ελληνικά, Κινέζικα, Αραβικά κλπ)
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα (μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες ή 16 ψηφία)
 • Αναφορές παραδόσεων
 • API για διαθέσιμο υπόλοιπο sms στο λογαριασμό σας
 • API για εισαγωγή επαφών στις λίστες σας
 • API για εξαγωγή επαφών από τις λίστες σας

 

Για να συνδεθείτε:

 • Ανοίξτε ένα λογαριασμό.
 • Ενημερώστε το τεχνικό σας για να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με την smsn.gr.
 • Κάντε τις δοκιμές σας με τα δωρεάν μηνύματα που σας προσφέρουμε.
 • Ανοίξτε τα παρακάτω αρχεία (με σημειωματάριο) και κάντε μία κλήση στα links που αναφέρουν τα αρχεία.

*Όλες τιμές των παραμέτρων που αναφέρονται στα αρχεία θα πρέπει να είναι url encoded.

*Η διαδικασία σύνδεσης διαρκεί 5 λεπτά.

 

Κώδικες HTTP API και SOAP API

HTTP API - Παραδείγματα κώδικα & Κωδικοποίηση

SOAP API - Παραδείγματα κώδικα & Κωδικοποίηση

 

Feedback Form
Feedback Analytics
Powered by SMS Service Engine